Escola

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

D’acord amb la normativa educativa en vigor, durant els mesos de novembre i desembre, procedirem a renovar parcialment el CONSELL ESCOLAR del Centre.
El CONSELL ESCOLAR és l’òrgan col·legiat d’administració i control en el que estan representats els diferents estaments de l’escola: titular, professors, alumnes, pares i personal d’administració i serveis.
Tots podem participar en aquest procés de renovació, poden presentar candidatures totes aquelles persones que ho desitgin i tinguin la il·lusió i l’interès que necessitem per a treballar per la nostra escola. En el taulell d’anuncis del centre publicarem tota la informació al respecte.

CALENDARI

02-11-2021 Publicació de les NORMES DE PROCEDIMENT i del CALENDARI.
− Constitució de la comissió electoral.
− Publicació del cens d’electors.
− Informació a la comunitat educativa sobre les dates de les eleccions.
− Establir calendari.
03-11-2021 Publicació del calendari del procés de renovació del Consell Escolar.
Del 03 al 08-11-2021 Exposició de Cens.
– Termini per presentar reclamacions i emissió d’informació.
Del 09 al 12-11-2021 Presentació de candidatures.
15-11-2021 Reunió de la comissió electoral:
− Publicació del cens aprovat i resposta a les reclamacions.
− Publicació definitiva de la relació del cens.
− Proclamació de candidats i publicació dels mateixos.
22-11-2021 Celebració de l’acte electoral.
− Alumnes (de 10h a 13h i de 15h a 16h)
− Professors (13h a 14h i 15’30h a 16’30h)
− Pares (de 16’45h a 18h)
10-12-2021 Formalització document amb la composició del Consell Escolar.
13-12-2021 Constitució del Consell Escolar resultant del procés i presa de possessió dels seus membres.
Fins el 15-12-2021 Informar de les dades de participació.
Abans del 22-12-2021 Termini per notificar als Serveis Territorials la Constitució del Consell Escolar.