Un aprenentatge significatiu

Dels 8 als 16 anys

L’aula d’acollida és un espai d’atenció emocional i curricular personalitzada on es fa un aprenentatge intensiu de la llengua catalana.

L’aula d’acollida és un espai d’atenció emocional i curricular personalitzada on es fa un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. L’objectiu és que els alumnes coneguin i s’adaptin a l’entorn social i cultural proper essent conscients dels hàbits, costums i tradicions de la llengua catalana. Sempre respectant la procedència, les costums i les tradicions de l’alumne.

Objectius

  • Que els alumnes coneguin i s’adaptin a l’entorn social i cultural proper essent conscients dels hàbits, costums i tradicions de la llengua catalana.
  • Facilitar l’accés al currículum ordinari; aconseguint que l’alumne de procedència estrangera aconsegueixi seguir les classes i els continguts de les diferents matèries de la classe ordinària.
Tutora
La tutora de l’aula d’acollida és la Maria Basseda
Continguts
El continguts a l’aula d’acollida són aquells temes relacionats amb l’àmbit quotidià per tal de facilitar la integració d’aquests alumnes. Per exemple vocabulari relacionat amb: l’escola, el cos, la roba, el menjar, les botigues, la ciutat…

Es duu a terme una metodologia activa on l’alumne és el protagonista i es el centre del seu aprenentatge. És un aprenentatge que té com a finalitat l’aprenentatge significatiu.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.