Pla de convivència

La finalitat del Pla de Convivència és facilitar a la comunitat educativa una eina vàlida per a la resolució de conflictes i unes normes que millorin la qualitat de la convivència al centre en base a uns objectius.

Desenvolupar uns valors basats en el respecte i la justícia dins l’àmbit escolar com a espai d’adquisició d’aprenentatges i de socialització.

Aconseguir la creació d’un bon clima al centre i a l’aula que afavoreixi una
convivència respectuosa i sensible entre tots els sectors de la comunitat educativa.

Impulsar l’adquisició d’una adequada competència social que permeti entendre el conflicte com un fet consubstancial a la interacció personal i del grup, necessari per tant per al desenvolupament personal i social.

Socialment predomina la concepció tradicional del conflicte que ve associada a quelcom negatiu, no desitjable, sinònim de violència; en conseqüència, com alguna cosa que convé corregir i especialment evitar. Sovint es pot confondre el conflicte com un estat natural de la persona amb alguna de les seves respostes (violència, agressivitat.). Al Pla de convivència, quan parlem de conflicte ens referim a una visió positiva i optimista que el situï com allò que realment és: un procés natural i necessari per a les persones i per als grups socials. En altres paraules, el conflicte és consubstancial a la vida. Sempre que hi ha vida hi ha conflicte i no té per què ser necessàriament negatiu. En moltes ocasions aquesta valoració dependrà fonamentalment de la forma com l’encarem i no tant del conflicte en si mateix.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.