Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia Digital, la Comissió Digital de l’escola Santa Maria dels Apòstols es reunirà trimestralment amb l’Equip Directiu per valorar l’assoliment de les activitats associades als objectius proposats i al desenvolupament dels objectius.

Cada objectiu i les respectives activitats seran supervisades pels caps d’estudi de cada etapa. S’aprofitaran aquests moments per recollir possibles propostes de millora. La Comissió Digital analitzarà els suggeriments perquè tinguin consonància amb la resta de plans del nostre centre, i es realitzaran les modificacions escaients als documents que configuren l’EDC.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.