Santa Maria dels Apòstols - Activa

L’Escola d’Idiomes Santa Maria dels Apòstols – Activa és l’acadèmia de llengües del col·legi Santa Maria dels Apòstols que proporciona l’oportunitat als alumnes d’aprendre i millorar el domini de llengües estrangeres sense moure’s de l’escola.

L’escola s’organitza en col·laboració amb Activa, empresa especialitzada en l’ensenyament i aprenentatge d’idiomes, utilitzant una metodologia pròpia amb caràcter lúdic i basada en activitats interactives i participatives. L’Escola d’Idiomes pretén ser un espai per a posar en pràctica allò après, reforçar-ho i ampliar-ho, donant especial importància a l’expressió i comprensió oral. A més, tots els alumnes que hi participin podran certificar els seus coneixements a través d’exàmens oficials. Les característiques de l’Escola d’idiomes són les següents:

 • Classes impartides íntegrament en la llengua estrangera.
 • Professorat qualificat i lector natiu.
 • Seguiment personalitzat de l’alumne/a.

Anglès

Actualment a l’escola tenim grups d’anglès des de 1r de primària fins a 2n de Batxillerat. Al grup de 1r i 2n treballem amb material lego i lectures adaptades a l’edat dels alumnes, amb les quals fomentem classes lúdiques i dinàmiques. Al grup de 5è i 6è estem preparant als alumnes pels exàmens oficials de Cambridge YOUNG LEARNERS. Tanmateix, als grups de secundària i batxillerat també preparem als alumnes pels exàmens oficials de Cambridge de nivells superiors KEY (KET) o PRELIMINARY (PET).

A part del professorat especialista, tots els alumnes tenen l’oportunitat de treballar amb l’Auxiliar de conversa fent les activitats d’speaking i participant dels esdeveniments culturals extraordinaris.

Alemany

Aquest curs tenim un grup d’Alemany ESO de nivell iniciació que treballen i adquireixen l’idioma a través d’un enfocament comunicatiu.

A part de la professora, comptem amb la figura de la lectora nativa alemanya que visita les classes periòdicament. Ella s’encarrega de preparar els esdeveniments culturals i les classes de conversa perquè els alumnes tinguin més hores d’exposició a la llengua.

El programa PIPE

Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu

PIPE és un programa flexible i gratuït per potenciar, millorar i estandarditzar l’ensenyament d’idiomes a l’escola de forma global, compatible i amb resultats avalats/certificats per entitats de reconegut prestigi internacional.

L’Escola Santa Maria dels Apòstols ha decidit adherir-se al programa aquest curs 2016-17 per tal de facilitar tant a l’alumnat com al seu entorn (comunitat educativa, família…) un contacte directe, natural i continu amb els idiomes, per tal que puguin desenvolupar habilitats lingüístiques útils en diferents situacions de la vida quotidiana.

El pla es portarà a terme amb l’actuació sobre tres eixos fonamentals:

 • Curricular: ampliant el temps dedicat a l’ensenyament d’idiomes al Centre Educatiu, així com l’ús i la presència de llengües estrangeres en tots els àmbits de la vida escolar.
 • Complementari: formant i avaluant específicament l’equip docent.
 • Extraescolar: oferint al centre un ampli ventall d’activitats dirigides als alumnes d’E. Infantil, Primària i Secundària amb l’objectiu de millorar les seves habilitats comunicatives en llengües estrangeres.

Un dels elements amb més importància en el projecte és la realització d’avaluació externa de l’alumnat, professorat i dels membres de la comunitat educativa del Centre a través d’institucions oficials com Cambridge University per a l’anglès o el Goethe per a l’alemany.

El pla PIPE es divideix en 4 fases o programes, cada una d’ells té unes característiques específiques i uns objectius a assolir que permeten a les escoles adherides anar progressant en matèria de plurilingüisme.

1 - Programa d'iniciació plurilingüe
2 - Programa d'avenç continu plurilingüe
3 - Programa de potenciació plurilingüe
4 - Programa d'excelència plurilingüe

Actualment l’escola es troba dins del Programa d’Iniciació Plurilingüisme (PIP), situant-se així en el primer esglaó. A partir d’aquí, el Pla PIPE pretén implementar i optimitzar l’eficàcia de l’ensenyament d’idiomes a l’escola amb:

 • L’increment qualitatiu i quantitatiu de l’ensenyament de llengües estrangeres.
 • La millora de la formació del professorat.
 • La presència d’auxiliars de conversa.
 • L’oferta d’una escola d’Idiomes pròpia.

Material específic

 • Carpeta.
 • Quadern per a activitats.
 • Llibre de l’alumne/a.
 • Recursos audiovisuals i material de suport.
 • Esdeveniments i activitats periòdiques amb un lector natiu.
 • Certificació a través d’exàmens oficials Cambridge English i Goethe Institut.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.