Informació

Ensenyament

Formació professional

Nivell

Grau superior

Família professional

Sanitat

Titulació

Tècnic/a Superior de Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)

Duració

2000h
(1.551 hores lectives + 449 hores formació en centres de treball)

Modalitats

Presencial (matí o tarda)

Per accedir al CFGS APC

 • Títol de Batxillerat.
 • Títol de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent)
 • Títol de COU.
 • Títol d'FP2.
 • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • La prova d'accés als cicles formatius de grau superior (PAS).
 • Un títol de tècnic del CFGM de Sanitat.
 • Una titulació universitària.
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

 • Tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i citologia.
 • Tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica i citologia.
 • Citotècnic o citotècnica.
 • Ajudant o ajudanta de forense.
 • Prosector o prosectora d'autòpsies clíniques i medicolegals.
 • Tanatopràctic o tanatopràctica.
 • Col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta en biologia molecular.
 • Col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta d'investigació.

Currículum

 • Gestió de mostres biològiques (165 hores)
 • Tècniques generals de laboratori (165 hores)
 • Biologia molecular i citogenètica (132 hores)
 • Fisiopatologia general (132 hores)
 • Formació i orientació laboral (66 hores)
 • Ètica biomèdica I (33 hores)
 • Anglès tècnic (66 hores)

Currículum

 • Necròpsies (66 hores)
 • Processament citològic i tissular (132 hores)
 • Citologia general (132 hores)
 • Citologia ginecològica (165 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'anatomia patològica i citodiagnòstic (231 hores)
 • Formació en centres de treball (449 hores)

Entitats col·laboradores