Informació

Ensenyament

Formació professional

Nivell

Grau superior

Família professional

Sanitat

Titulació

Tècnic/a Superior de Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)

Duració

2000h
(2 cursos acadèmics, 1584h + 416h pràctiques)

Modalitats

Presencial (matí o tarda)

Accedir

Pots fer el cicle de grau superior de Anatomia Patològica i Citodiagnòstic si tens:

 • El títol de Batxillerat.
 • El títol de COU.
 • El títol d'FP2.
 • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • La prova d'accés als cicles formatius de grau superior (PAS).
 • Un títol de tècnic del CFGM de Sanitat.
 • Una titulació universitària.
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

 • Tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i citologia.
 • Tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica i citologia.
 • Citotècnic o citotècnica.
 • Ajudant o ajudanta de forense.
 • Prosector o prosectora d'autòpsies clíniques i medicolegals.
 • Tanatopràctic o tanatopràctica.
 • Col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta en biologia molecular.
 • Col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta d'investigació.

Currículum

 • Gestió de mostres biològiques (198 hores)
 • Tècniques generals de laboratori (198 hores)
 • Biologia molecular i citogenètica (132 hores)
 • Necròpsies (66 hores)
 • Processament citològic i tissular (165 hores)
 • Citologia general (165 hores)

Currículum

 • Citologia ginecològica (198 hores)
 • Fisiopatologia general (231 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'anatomia patològica i citodiagnòstic (66 hores)
 • Formació en centres de treball (416 hores)

Entitats col·laboradores