Informació

Ensenyament

Formació professional

Nivell

Grau superior

Família professional

Sanitat

Titulació

Tècnic/a Superior en laboratori clínic i biomèdic (LOE)

Duració

2000h
(2 cursos acadèmics, 1584h + 416h pràctiques)

Modalitats

Presencial (matí o tarda)

Accedir

Pots fer el cicle de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic si tens:

 • El títol de Batxillerat.
 • El títol de COU.
 • El títol d'FP2.
 • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • La prova d'accés als cicles formatius de grau superior (PAS).
 • Un títol de tècnic del CFGM de Sanitat.
 • Una titulació universitària.
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

 • Tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic.
 • Tècnic o tècnica especialista en laboratori.
 • Ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d'investigació i experimentació.
 • Delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
 • Ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia.

Currículum

 • Gestió de mostres biològiques (198 hores)
 • Tècniques generals de laboratori (198 hores)
 • Biologia molecular i citogenètica (132 hores)
 • Anàlisi bioquímica (198 hores)
 • Microbiologia clínica (165 hores)
 • Tècniques d'anàlisi hematològica (165 hores)

Currículum

 • Tècniques d'immunodiagnòstic (99 hores)
 • Fisiopatologia general (231 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de laboratori clínic i biomèdic (66 hores)
 • Formació en centres de treball (416 hores)

Entitats col·laboradores