Adquirint competències professionals

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

El que diuen els nostres alumnes

Cicles formatius

CFGM
Cures Auxiliar d'Infermeria

CFGS
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

CFGS
Laboratori Clínic i Biomèdic

MCI E-Learning

El portal de formació online no presencial de l’escola

Requisits d'accés

Cicles de grau mitjà

Els Cicles de Grau Mitjà formen part de la Formació Professional i dels ensenyaments secundaris postobligatoris. Per accedir-hi, cal, per norma general, haver obtingut el títol d’ESO (Educació Secundària Obligatòria), és a dir, haver aprovat el 4t curs de l’ESO. Existeixen, no obstant, altres maneres d’accedir-hi:

 • Amb el títol de l’antiga FP1 o tècnic/a auxiliar (CFGM).
 • Amb el 2n curs de l’antic BUP aprovat.
 • El curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Títol per accedir a un cicle formatius de grau superior.
 • Superant una prova d’accés si no es té cap de les titulacions anteriors (per poder fer la prova d'accés s'ha de tenir com a mínim 17 anys o complir-los l'any en què es fa).
 • Amb la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Superant els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Requisits d'accés

Cicles de grau superior

Els Cicles de Grau Superior formen part de la Formació Professional i dels ensenyaments postobligatoris. Estan dirigits a l’alumnat que busca uns estudis superiors pràctics, que els qualifiqui per incorporar-se al món laboral. Per accedir-hi, cal, per norma general, haver obtingut el títol de Baxillerat, és a dir, haver aprovat el 2n curs de BATX. Existeixen, no obstant, altres maneres d’accedir-hi:

 • El títol de Batxillerat (LOGSE o LOE).
 • El títol d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari (PREU).
 • El títol tècnic/a superior o tècnic/a especialista (CFGS o FP2).
 • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • La prova d'accés als cicles formatius de grau superior (PAS), que doni accés a la familia professional o cicle formatiu.
 • Un títol de tècnic del CFGM, que permeti l'accés.
 • Una titulació universitària.
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Per fer la preinscripció

Estudis concertats

CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (Presencial)

 • Conèixer el calendari de tot el procés i consultar els centres.
 • Reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds.
 • Consultar els codis dels cicles.
 • Presentar la sol·licitud i la documentació.
 • Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva.
 • Després del període per presentar reclamacions. Consultar el centre assignat i fer la matrícula.

Per fer la matrícula

Estudis no concertats

CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria (Online)
CFGS Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (Online)
CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic (Online)

 • La matrícula està oberta
 • Enviar correu amb la informació a info@mcielearning.org

CFGS Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (Presencial)
CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic (Presencial)

 • La matrícula està oberta
 • Enviar correu per demanar informació a infocicles@smapostols.org
 • Tràmits de la matricula a matricula.telematica.cfgs@smapostols.org

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.