Informació

Ensenyament

Formació professional

Nivell

Grau mitjà

Família professional

Sanitat

Titulació

Tècnic/a Auxiliar d’Infermeria (LOGSE)

Duració

1400 hores
(1 curs acadèmic, 990h + 410h pràctiques)

Modalitats

Presencial (matí) – Modalitat concertada
No Presencial (Online) – NOU 17-18 (clic per veure)

Accedir

Pots fer el cicle de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria si tens:

 • El títol de graduat en ESO.
 • El segon de BUP aprovat.
 • El títol d'FP o equivalent.
 • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

 • Tècnic/a Auxiliar d'infermeria.
 • Tècnic/a Auxiliar atenció primaria.
 • Tècnic/a Auxiliar atenció domiciliària.
 • Tècnic/a Auxiliar atenció d'unitats especials i salut mental.
 • Tècnic/a Auxiliar geriàtric, pediàtric i bucodental.
 • Tècnic/a Auxiliar de balnearis.

Currículum

 • Operacions administratives i documentació sanitària (60 hores)
 • L'ésser humà davant la malaltia (60 hores)
 • Benestar dels pacients: necessitats d'higiene, repòs i moviment (60 hores)
 • Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (240 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material (90 hores)

Currículum

 • Suport psicològic als pacients/clients (60 hores)
 • Educació per a la salut (30 hores)
 • Tècniques d'ajuda odontologicoestomatològica (90 hores)
 • Relacions en l'equip de treball (60 hores)
 • Formació i orientació laboral (60 hores)
 • Formació en centres de treball (410 hores)
 • Síntesi (60 hores)

Tallers

Entitats col·laboradores