Entenent el món que l'envolta

Dels 6 als 12 anys

L’educació primària és l’etapa de l’ensenyament formal que s’encarrega de l’alfabetització de l’alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l’envolta i motivar-se per aprendre.

L’Etapa de l’Educació Primària esdevindrà la base a partir de la que els nostres alumnes aniran construint el seu aprenentatge i la seva personalitat i a l’escola Santa Maria dels Apòstols tenim cura d’aquest procés partint de l’acompanyament a l’alumne i les metodologies cooperatives.

El nostre professorat, especialitzat i en constant formació, disposa d’aules digitalitzades que permeten endinsar-se dins del món de les noves tecnologies aplicades a l’aprenentatge, i fan ús de metodologies actualitzades, actives, creatives i innovadores com els treballs per projectes i el treball cooperatiu.

També es dóna molta importància als idiomes i optem per un aprenentatge multilingüe fent ús de l’Anglès al dia a dia de diverses matèries i amb la iniciació a l’Alemany.

Objectius

 • Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials.
 • Adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora.
 • Treballar les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.
 • Desenvolupar la capacitar d’esforç, de treball i d’estudi, expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.
 • Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que faciliten l’arrelament.
Horaris

Les classes s’impartiran de setembre a juny dins dels sis cursos acadèmics

Dilluns de 8:55h a 13:00h i de 14:55h a 16:55h
Dimarts a divendres de 9:00h a 13:00h i de 14:55h a 16:55h
Quins serveis t'oferim?

 • Gabinet mèdic
 • Menjador Escolar
 • Servei d´acollida (matí, migdia i tardes)
 • Departament d’orientació (DOE)
 • Activitats Extraescolars

Quines activitats es faran a Primària?

 • Projecte “Padrins de Lectura”
 • Iniciació a una tercera llengua (Alemany)
 • Robòtica
 • Projecte del curs
 • Sortides culturals
 • Colònies
 • Activitats solidàries
 • Dinàmica de grups i habilitats socials
 • Agenda 21
 • Festes i tradicions

Notícies de Primària

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.