Escola

NOVA ESCOLA D’IDIOMES I AUXILIAR DE CONVERSA

El nostre Centre s’ha adherit al Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu PIPE. que facilita un contacte directe, natural i continu amb l’ idioma, la qual cosa permet a l’alumne desenvolupar capacitats i habilitats lingüístiques que seran útils i aprofitables en les diferents situacions i escenaris de la vida quotidiana.
Aquest pla té tres grans eixos fonamentals que podeu consultar a la circular.
Amb aquesta finalitat es crea:
1.            El projecte ESCOLA D’IDIOMES SANTA MARIA DELS APÒSTOLS.
Els objectius de  la qual seran essencialment,
             Desenvolupar, millorar i/o perfeccionar les competències comunicatives.
             Acreditar els nivells de competència comunicativa mitjançant Exàmens oficials.
             Integrar noves tecnologies.
2.            La figura d’ un Auxiliar de conversa per a totes les etapes d’Escola. Una hora a la setmana per a cada curs amb l’objectiu millorar les habilitats lingüístiques de l’alumnat , així com apropar  tant alumnes com a  professors a la cultura del seu país d’origen, fomentar un ambient bilingüe en el Centre, ajudar en altres matèries com són les ciències, la  plàstica, la  música ,l’ educació física …
També es continuaran oferint els projectes iniciats en cursos anteriors com les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa a 1r d’ESO, i ampliant-los a 2n d’ESO.
Amb  molta  il•lusió  us presentem aquest  programa  d’activitats que iniciarem el proper curs 2016-2017.