Escola, ESO

VISUAL I PLÀSTICA A 1R ESO – READY MADE

Els alumnes de 1 ESO a la matèria de Visual i Plàstica consideren que és molt important treballar la «mirada fèrtil» (la mirada creativa i plena d’imaginació), per això han fet uns READY MADE basats en l’artista Marcel Duchamp.
Per portar-lo a terme, han agafat un objecte d’ús quotidià i amb imaginació l’han donat un altre significat.
Cal felicitar-los per la feina realitzada!!!