Escola

VISITA A LA CENTRAL TÈRMICA DEL BESÒS

Els alumnes de 3 ESO van visitar la setmana passada la Central Tèrmica de Cicle Combinat del Besòs.

Van assistir a una xerrada on se’ls va explicar el funcionament de la central, els seus components, les normes bàsiques de seguretat i els diferents tipus d’energies: renovables i no renovables. A continuació van visitar les sales de turbines, la sala de control i altres instal·lacions. 
La valoració dels alumnes ha estat molt positiva i continuarem treballant el tema a classe ja que la sortida els ha motivat.