Escola

TROBADA I FORMACIÓ DE PROFESSORS MCI

Els dies 3 i 4 de març els professors d’Educació física, Música i Visual i plàstica de les quatre escoles de les Missioneres Creuades de l’església han conviscut i après plegats a les Jornades de treball celebrades a Madrid.
Amb l’objectiu d’intercanviar experiències, coordinar-se i desenvolupar nous projectes els professors han pogut conèixer-se millor i han treballat plegats i de manera molt distesa, pràctica i dinàmica.
Un dels temes que s’han treballat ha estat l’Educació Física Emocional amb especialistes com Luis Almirall i Irene Pellicer.
L’experiència ha estat molt positiva.