Escola

TROBADA DELS GRUPS DE FE MCI A MADRID

Aquest dijous, representants dels Grups de Fe de les quatre escoles de les Missioneres Creuades de l’Església es van retrobar a Madrid per fer una tasca de seguiment, aprofundiment i millora, tot compartint les experiències que s’ estan portant a terme a cada escola, amb l’ objectiu de crear uns criteris comuns que permetin consensuar i optimitzar les tasques que es realitzen en els àmbits d’Oratori, Grups Nazaria, Grups Humanitaris i Campanyes. S’ ha centrat en tot moment l’ atenció en els nostres alumnes i antics alumnes, per ajudar-los en el seu creixement i desenvolupament com a persones íntegres, amb uns valors cristians que els acompanyin i els distigeixin tota la vida. El motor que impulsa aquests grups es la fe, com a principi d’acció per aconseguir ajudar els nostres alumnes a viure seguint al Mestre i posant els peus dins les seves petjades, tal i com la Madre Nazaria ens ha ensenyat a fer a través de la seva vida y de la seva obra. Ha estat una trobada encoratjadora durant la qual hem trobat espais comuns per seguir avançant endavant, sempre endavant!, en la nostra tasca evangelitzador.