Escola

RECORDS DE LA PREPASQUA A MADRID

Del 17 al 22 de març de 2016 les MCI van celebrar a Madrid la Prepasqua en que vam recordar i viure que Jesús nostre Senyor no ha mort i que viu ente nosaltres.

31 alumnes de la nostra escola amb el seus monitors es van trobar amb joves de les escoles de Madrid, Màlaga i Jaén i amb membres de la parròquia de Getafe.
Es van viure experiències que queden gravades al fons del nostre cor i que ens omplen de vida perquè «des del cor neix la vida», ara ho sabem del cert.