Escola

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS A 4 EP

Els alumnes de 4t de primària van treballar, al llarg del primer trimestre, 2 projectes interdisciplinaris.  El projecte de Ciències Socials tractava sobre la manera de viure dels nostres avantpassats i una introducció a la nostra història. El de Ciències Naturals es va centrar en l’alimentació: tipus d’aliments, dieta saludable, organització dels diferents sistemes que intervenen en el procés d’alimentar-nos, etc. En ambdós projectes es van utilitzar divereses metodologies d’aprenentatge, entre les quals destaquen el treball en parella i equipo cooperatiu i l’utilització de les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge.