Escola

PREMI COCA-COLA DE RELAT BREU

Alumnes de 2n de l’ESO van participar dissabte a la 41a edició del Premi Coca-Cola de relat breu.
Tot i que ja estana acostumants a enfrontar-se al full en blanc i dexar volar la imaginació, el fet de fer-ho en una aula plna d’altres alumnes de la seva mateixa edat, amb un tema proposat i amb un temps limitat supsa una nova experiència i segur que és una experiència que recordaran.
La nostra enhorabona als participants d’enguany.