La preinscripció per al proper curs escolar 2021 serà del 15 al 24 de març de 2021 al segon cicle d’educació infantil i primària, i del 17 al 24 de març a l’educació secundària obligatòria.

Aquest procediment es durà a terme de forma telemàtica, amb el suport necessari per aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans.

També es determinen les dates de previsió de preinscripció per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i cicles formatius de formació professional. El calendari és el següent:

  • Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: de l’11 al 17 de maig de 2021
  • Cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: del 25 al 31 de maig de 2021

RESUM DE DATES

  • Educació Primària: 15-24 de març de 2021
  • ESO: 17-24 de març de 2021
  • Batxillerat i CFGM: 11-17 de maig de 2021
  • CFGS: 25-31 de maig de 2021

ENLLAÇOS D'INTERÈS

  • http://educacio.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=394925

Amb aquest avançament informatiu de les dates, els centres educatius ja podran tenir una aproximació per preparar la propera preinscripció. La resta de dates de la preinscripció i matrícula d’aquests ensenyaments, així com els calendaris de la resta d’ensenyaments, es concretaran quan es faci pública la resolució que regula tot el procés.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.