ESTUDIS ONLINE

La modalitat a distància ofereix capacitació professional a persones que volen rebre la formació de manera no presencial, per diferents motius.

Les persones interessades que tenen més de 18 anys, o bé que facin els 18 durant l’any natural en què es matriculen, han de complir els requisits d’accés necessaris per accedir a la formació professional inicial.

Aquesta modalitat -també anomenada no presencial- pretén fomentar que hi hagi més persones formades i amb més qualificació per afavorir-ne la inserció, reinserció o progressió laboral i la contractació o promoció per part de les empreses.

Visita la pàgina mcielearning.org