Escola

PLA INTEGRAL DE PLURILINGÜISME EDUCATIU

El dia 23 ens van fer l’entrega de la placa que ens acredita com a centre que forma part del Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu (PIPE).
Estem molt satisfets amb l’escola d’idiomes i amb el suport de l’auxiliar de conversa en anglès a tots els nivells educatius. Anem fem passes segures, sempre endavant! per a que els nostres alumnes assoleixin un bon nivell lingüístic.