Escola

IMPRESSORA 3D. AL SERVEI DE L’APRENENTATGE

Darrerament l’escola ha adquirit una impressora 3D (Anet A8) amb la intenció d’oferir a professors i alumnes un nou avanç tecnològic amb la finalitat de què sigui una eina que faciliti l’aprenentatge i la descoberta.

Després d’un breu període de proves per dominar-ne la programació i l’ús, la impressora restarà a la disposició del professorat i els alumnes de l’escola per tal que puguin fer tot tipus de propostes amb una única condició: que el projecte tingui una intenció educativa.

Tornant de Setmana Santa, els membres de l’escola podreu fer arribar les vostres propostes a la pestanya SMA3D que trobareu a l’apartat de recursos de la pàgina web.