Escola

FUNDACIÓ ANI I AMPA ENS DÓNEN SUPORT

La Fundación Amigos de Nazaria Ignacia (ANI) i l’AMPA Escola Santa Maria dels Apòstols acorden donar suport a diferents projectes presentats per part de l’Escola Santa Maria dels Apòstols per a la renovació i millora d’equip i material informàtic

  • Adequació de l’aula de robòtica d’Educació Primària (aula 112) amb projector digital
  • Renovació de pantalla de projecció i caixa de connexions (aula Mare Nazaria Ignacia)
  • Adquisició de dos armaris per a la guarda i recàrrega de 30 portàtils i 30 tablets