Escola

FELICITACIÓ DE NADAL DE LES MCI

On neix Déu, neix l’esperança: Ell porta l’esperança;

 i on neix l’esperança, les persones troben la dignitat.
On neix Déu, neix la pau. I on neix la pau, no hi ha lloc per l’odi ni per a la guerra.

Amb aquesta cita del Papa Francesc, les Missioneres Creuades de l’església volem desitjar-vos que Déu neixi a la vostra llar i als vostres cors.