En aquesta fase s’ha recopilat informació detallada sobre les competències digitals al centre tenint en compte els tres eixos del PEDC: alumnat, docents i centre. Les eines emprades han estat el qüestionari SELFIE i un DAFO específic sobre competències digitals.

Donat que som un centre amb un elevat nombre d’alumnat on s’imparteix docència a les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius (modalitat presencial i no presencial) i la metodologia de treball amb eines digitals està adaptada a cada edat, s’ha realitzat la diagnosi de manera separada. Els resultats obtinguts del SELFIE s’han analitzat amb l’eina PTK per tal de transformar-los en estratègies i accions tangibles d’innovació que afavoreixin la competència digital.

img2

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.