Escola

ENS DEIXA M. MERCEDES GARCÍA-GUTIÉRREZ

Dijous dia 11 de febrer M. Mercedes García-Gutiérrez, MCI, ha sigut cridada per el Pare a unir-se amb ell. La seva vida ha estat de total entrega a la volutat de Déu i al servei incondicional de l’Institut que tant va estimar.
Mercedes, des del Cel, al costat de Nazaria Ignacia i tantes germanes que la van precedir, vetlla per tots nosaltres.