Escola

DIPLOMA DE LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

El passant dijous 12 de novembre, es van lliurar a l’Hotel Campus (Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona) els diplomes als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han assolit la certificació ISO 9001 i als Centres que s’han avaluat d’acord amb models d’excel·lència en la gestió.
Va recollir el diploma en representació de l’escola, la Directora General, Gna. Teresa Montaña acompanyada del Coordinador de Qualitat.