Informació

Ensenyament

Formació professional

Nivell

Grau superior

Família professional

Sanitat

Titulació

Tècnic/a Superior en laboratori clínic i biomèdic (LOE)

Duració

2000h
(1551 hores lectives + 449 hores formació en centres de treball)

Modalitats

Presencial (matí o tarda)

Per accedir al CFGS LCB

 • Títol de Batxillerat.
 • Títol de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent)
 • Títol de COU.
 • Títol d'FP2.
 • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • La prova d'accés als cicles formatius de grau superior (PAS).
 • Un títol de tècnic del CFGM de Sanitat.
 • Una titulació universitària.
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

 • Tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic.
 • Tècnic o tècnica especialista en laboratori.
 • Ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d'investigació i experimentació.
 • Delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.
 • Ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia.

Currículum

 • Gestió de mostres biològiques (165 hores)
 • Tècniques generals de laboratori (165 hores)
 • Biologia molecular i citogenètica (132 hores)
 • Fisiopatologia general (132 hores)
 • Formació i orientació laboral (66 hores)
 • Ètica biomèdica I (33 hores)
 • Anglès tècnic I (66 hores)

Currículum

 • Anàlisis bioqímica (165 hores)
 • Microbiologia clínica (99 hores)
 • Tècniques d'anàlisis hematològiques (132 hores)
 • Tècniques d'immunodiagnòstic (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de laboratori clínic i biomèdic (231 hores)
 • Formació en centres de treball (449 hores)

Entitats col·laboradores