Escola

AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES DE LA ESO

L’horari previst per a l’entrega de treballs i els exàmens de l’avaluació extraordinària de la ESO pel curs 2018-2019 és:

 

 • DIJOUS 20 DE JUNY:

 

  • 9’00 A 10’00: LLENGUA CASTELLANA
  • 10’00 A 11’00: TECNOLOGIA / VP
  • 11’00 A 12’00 : MATEMÀTIQUES
  • 12’00 A 13’00: C. SOCIALS, GEOGRAFIA HISTÒRIA
  • 15’00 A 16’00: E.F./  FILOSOFIA (4 ESO)
  • 16’00 A 17’00:
    • FÍSICA I QUÍMICA 4ESO
    • LL. FRANCESA

 

 

 • DIVENDRES 21 DE JUNY:

 

  • 9’00 A 10’00:  LLENGUA CATALANA
  • 10’00 A 11’00 :
    • BIOLOGIA I GEOLOGIA 1ESO
    • FÍSICA I QUÍMICA 2ESO
    • BIOLOGIA I GEOLOGIA 3ESO / FÍSICA I QUÍMICA 3ESO
    • BIOLOGIA I GEOLOGIA 4ESO
  • 11’00 A 12’00: MÚSICA / INFORMÀTICA / RELIGIÓ / LLATÍ 4ESO
  • 12’00 A 13’00: LLENGUA ANGLESA