Batxillerat, Escola

AV. EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE – 1r DE BATX.

Els dies 2 i 3 de Setembre es faran els exàmens d’Avaluació Extraordinària de 1r de Batxillerat segons el següent horari:

 • DILLUNS, 2 DE SETEMBRE:
  • 8:00 a 9:30: Matemàtiques / Matemàtiques aplicades CCSS / Literatura Universal
  • 9:30 a 11:00: Història del Món Contemporani / Biologia / Física
  • 11:00 a 12:30: Ll. Anglesa
  • 12:30 a 14:00: Metodologia del TREC / Religió / Psicologia / CMC
 • DIMARTS, 3 DE SETEMBRE:
  • 8:00 a 9:30: Ll. Castellana
  • 9:30 a 11:00: Ll. Catalana
  • 11:00 a 12:30: Filosofia
  • 12:30 a 14:00: Química / Dibuix tècnic / Economia de l’empresa / Ll. Llatina