Escola

AUXILIAR DE CONVERSA EN ANGLÈS A L’ESCOLA

Fa uns dies es va unir al claustre de professors Molly McMorrow, l’auxiliar de conversa que ens acompanyarà al llarg d’aquest curs, i les finalitats de la qual seran potenciar les destreses orals dels nostres alumnes, així com apropar la culturadel seu país d’origen tant a l’alumnat com al professat del nostre centre.

Recent arribada de Worthing, una ciutat costera del sud d’Anglaterra, ja ha començat les classes de conversa amb els nostres alumnes d’Educació Primària, ESO i Batxillerat. Activitats com els debats, role plays, projectes o treballs en grup, diàlegs, etc., seran bàsiques en la tasca de l’auxiliar, que posarà especial interès en aspectes de pronúncia, ritme i entonació, oferint un model nadiu. 
De ben segur que els nostres alumnes treuran molt profit d’aquesta oportunitat per aprendre i practicar anglès de la mà d’una autèntica nativa, i gràcies a Activa Idiomes.