Escola

ACTIVITAT INTERETAPES: 3r AJUDA AMB EL TREC

L’Adara i la Maria, alumnes de Batxillerat van venir a 3r de primària a realitzar una activitat relacionada amb l’EF amb motiu del Treball de Recerca d’una alumna nostra de Batxillerat: l’Adara. El seu TREC, que tracta sobre els nens i nenes superdotats, té una part pràctica que consisteix en observar el comportament i eficàcia que tenen els infants en una determinada activitat física i, a partir de les destreses observades, creuar dades i extreure conclusions. Els nostres alumnes de 3r es van prestar voluntaris per fer aquest activitat física.