Batxillerat, Escola

2N BAT: CELEBREN EL CAMÍ DE LA CREU, VIA CRUCIS

En aquest temps de quaresma, i dins de l’experiència que els alumnes de 2n Bat, estan vivint sobre el «Silenci amb la Paraula» s’està celebrant el VIA CRUCI O CAMÍ DE LA CREU, que Jesús va experimentar, pujant al Calvari.
Després d’un aprofundiment del que aquest Camí de la Creu, significa per a cadascun, els alumnes es disposen a recórrer en silenci, les 15 estacions o moments forts que va viure Jesús, en què es va prenent consciència del que Ell va experimentar pas a pas, donant la vida per nosaltres i la humanitat sencera.
A cada estació es fan reflexions meditant la paraula, oració i cant mentre es camina per l’Escola amb la Creu i dos ciris encesos, que indiquen que el final és la Resurrecció.

Per a ells i les seves famílies, una salutació molt especial en aquest temps per part de l’Equip Directiu i de l’Equip de PASTORAL DE LA NOSTRA ESCOLA SANTA MARIA DELS APOSTOLS.