Preparant-los per al món laboral

Dels 16 als 18 anys

El Batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, de forma presencial. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El Batxillerat prepara als alumnes per a la seva incoporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Per accedir a Batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • Graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO).
 • Tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Tècnic superior o tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca).

Eixos vertebradors

 • Equip docent especialitzat i en constant formació.
 • Tutoria individual i grupal.
 • Aprenentatge multilingüe: català, castellà, anglès i francès. Matèries optatives en llengua anglesa i francesa.
 • Atenció a la diversitat i equip d'orientació pedagògica.
 • Orientació individualitzada i grupal sobre estudis post-obligatoris a pares i alumnes (conferències, test...)
 • Metodologies innovadores en l'àmbit de les Tecnologies aplicades a l'aprenentatge.
 • Instal·lacions modernes i totalment equipades amb les últimes tecnologies.
Horaris

Les classes s’impartiran de setembre a juny dins dels dos cursos acadèmics

Dilluns, dimecres dijous i divendres de 8:00h a 14.30h
Dimarts de 8:00h a 13.30h i de 15:00h a 17:00h
Quines modalitats t'oferim?

 • Batxillerat d’humanitats i ciències socials.
 • Batxillerat científic i tecnològic.

Quines activitats es faran a Batxillerat?

 • Sortides culturals
 • Visitem i participem en els tallers de totes les Universitats
 • Projectes Humanitaris
 • Dinàmica de grups
 • Habilitats socials
 • Informàtica
 • Reforç acadèmic
 • Festes i tradicions

Notícies de Batxillerat

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.