Escola

Visita Universitat Internacional de Catalunya

El divendres, 20 de gener de 2012, els alumnes de segon de batxillerat van visitar la Universitat Internacional de Catalunya i van participar en diferents tallers. El tracte individualitzat de l’estudiant s’aconsegueix amb pocs alumnes per curs, oferint classes en grups reduïts i amb un professor universitari per a cada vuit estudiants. El professorat, més enllà de garantir la necessària formació acadèmica, ofereix assessorament integral a l’estudiant al llarg de la seva trajectòria universitària. La preparació de l’estudiant s’enfoca envers el que serà la seva carrera professional.

L’objectiu és potenciar al màxim les seves habilitats i competències per tal que pugui adaptar-se amb facilitat als nous reptes de la societat actual. Per aquest motiu, gran part del professorat procedeix de l’àmbit professional, i existeix una estreta relació entre aquesta universitat i l’empresa, a través dels programes de pràctiques laborals. Aquests convenis de la UIC amb diverses empreses permeten que l’alumnat pugui accedir a pràctiques de qualitat en organitzacions de prestigi. Aquestes feines solen ser un bon trampolí envers l’inici de la carrera professional de tot l’alumnat. Per altra banda, la dimensió internacional de la UIC permet als estudiants dominar diferents llengües en l’àmbit professional, cursar part de la carrera a universitats d’altres països i fer pràctiques a l’estranger. Podeu trobar algunes imatges a l’apartat de Batxillerat.