Batxillerat

Visita UAB

El dia 7 de febrer, va tenir lloc la Jornada de Portes Obertes de la UAB, adreçades als estudiants de segon de Batxillerat. Els estudiants de segon de Santa Maria dels Apòstols, van participar-hi, entre els 18.500 estudiants, procedents de 385 centres d’arreu de Catalunya i d’Andorra, que en tres dies visitaran el campus de Bellaterra per assistir a més de 200 conferències sobre les titulacions que imparteix la UAB. Hi assistiran també prop de 500 professors de secundària, del nostre centre hi ha assistit 3 professors. 

L’objectiu de les Jornades de Portes Obertes és oferir als futurs universitaris la possibilitat d’entrar en contacte directe amb el campus i d’informar-se sobre les característiques dels estudis que més els agradaria cursar. Les xerrades han tractat sobre totes les titulacions que s’imparteixen a la UAB, distribuïdes en dos torns de matí (a les 10 h i a les 12 h). Amb aquestes xerrades es vol resoldre tots els dubtes que poden tenir els nostres futurs estudiants universitaris, i decidir sobre el seu futur disposant de tota la informació possible. Les conferències es van veure ampliades amb visites i activitats arreu del campus. Els estudiants que ho van desitjar també van poder visitar les instal·lacions de Vila Universitària. 
La UAB és una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l’Europa del coneixement. El seu compromís és satisfer les demandes de formació de les persones en els diferents moments de la seva vida. Estan ubicats en un campus, enclavat en un entorn natural de gran bellesa. Posant al teu abast una completa infraestructura creada exclusivament per a la vida universitària que concentra activitats acadèmiques, culturals i socials. Podeu veure les fotos a l’apartat de Batxillerat.