Escola

VISITA AL COSMOCAIXA

Els alumnes de 3r d’ ESO han anat els dies 17 , 23 i 29 de Maig al CosmoCaixa per realitzar el taller de reaccions químiques i visitar el museu.

Al taller els alumnes han pogut experimentar amb diferents tipus de substàncies i han vist com separar alguns tipus de mescles. Han treballat també els conceptes de canvi físic i canvi químic i han observat com reaccionaven algunes substàncies en barrejar-les, donant lloc a d’altres de diferents. Així han pogut deduir que s’havia produït una reacció química pels canvis de color produïts , aparició d’un gas, d’un sòlid , escalfament , refredament.. Ha sigut un taller molt participatiu que ha permès entendre els conceptes apresos a l’aula en ser aplicats experimentalment.

Després han visitat la Sala de la Matèria , una exposició de 3500 m 2 , que mostra mitjançant un recorregut , des del Big Bang fins a l’actualitat i han estat molt encuriosits realitzant les diferents activitats. També han passejat pel bosc inundat, una rèplica d’un tros de bosc de la selva amazònica brasilera. Finalment han visitat les dues exposicions temporals: Epidèmia (com les malalties han modelat la història de la humanitat ) i Tecnorevolució (interrelació entre la nanotecnologia,la biotecnologia,les tecnologies de la informació i de les comunicacions i les ciències cognitives). Han acabat tots entusiasmats i amb ganes de voler tornar.