Batxillerat

Visita a la Universitat Pompeu Fabra

El passat 1 de desembre, els alumnes de segon de batxillerat, acompanyats dels tutors i del cap d’estudis, vam visitar el Campus Universitari de la Universitat Pompeu Fabra. La UPF és una universitat compromesa amb els valors d’institució pública; una universitat urbana que viu immersa en el moviment i el dinamisme de la ciutat de Barcelona, i una universitat amb les portes obertes al món. Pública, urbana, cosmopolita. (Podeu veure les fotos a l’apartat de Batxillerat).
Aquests són els valors que ens identifiquen com a institució al servei de la societat.
Vam constatar que els seus objectius fonamentals se centren a formar professionals i ciutadans responsables i compromesos amb els valors del civisme i a contribuir al desenvolupament de la recerca, la transferència de tecnologia i la innovació, com a motors del progrés social del segle XXI. La contínua innovació i millora docent i tecnològica, el bon rendiment acadèmic dels estudiants, l’alt grau d’inserció professional dels graduats, l’elevat índex d’internacionalització i el bon posicionament de la Universitat en l’àmbit de la recerca són només alguns dels aspectes que contribueixen al prestigi que aquesta institució ha anat atresorant en els seus vint anys d’història. Avui la UPF és una referència per al sistema universitari de Catalunya.
La Universitat articula la seva activitat docent i de recerca a l’entorn de tres campus i de tres àmbits de coneixement: les ciències socials i humanes (campus de la Ciutadella), les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació (campus de la Comunicació- Poblenou), i les ciències biomèdiques (campus del Mar). En l’àmbit docent, la UPF ha entès des del primer moment el nou espai europeu com una gran oportunitat per reformar la seva oferta educativa i, avançant-se al sistema públic català, des del curs 2009-2010 té ja totes les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. D’altra banda, i per tal de potenciar la internacionalització de la seva recerca, la Universitat ha apostat per la creació de tres parcs científics en els tres àmbits de coneixement que li són propis: el Parc de Recerca UPF en Ciències Socials i Humanes, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i el Parc Barcelona Media.
Joan Trepat