Escola

Proves d’avaluació secundària a 4ESO

Us informem que el dimecres 15 i el dijous 16 de Febrer els alumnes de 4t d’ESO realitzaran les proves d’avaluació de secundària . Es tracten d’unes proves que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit un alumne al final de l’educació secundària obligatòria dins l’àmbit lingüístic i matemàtic. La prova ha estat dissenyada i elaborada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.