Escola

PROJECTES HUMANITARIS 2013-2014

“Así que yo les digo: pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se les abrirá”. Lucas 11:1-13


Avui a la nostra escola hem estat de celebració. Els nostres alumnes de 2n de Batxillerat han exposat els seus Projectes Humanitaris davant d’un tribunal molt exigent: tutores, Cap de Batxillerat, professores de Religió, Direcció de l’escola i la resta de companys. Sota el punt de vista doctrinal de la nostra escola:

Si Jesús va fer tot això per la humanitat,
si Nazària va fer tot això per la humanitat,
què puc fer jo per la humanitat?“,

Els alumnes han estat capaços d’elaborar un marc teòric en la creació de la seva ONG i, també, han col·laborat en un total de nou entitats socials.

La feina dels nostres alumnes en aquestes institucions ha estat molt ben valorada i fins i tot hem rebut trucades de felicitació. A totes elles els hi estem molt agraïts.

Un any més hem gaudit escoltant les vivències dels components dels grups que conformaven les diferents ONG’s i, de com han aconseguit posar en pràctica els valors que aquests projectes tenen per objectiu promoure: solidaritat, justícia, responsabilitat, gratificació, acompanyament,.. ; entre d’altres.


 GRÀCIES ALUMNES DE 2n BATXILLERAT!
 
El nostre agraïment a l’escola Santa Maria dels Apòstols, el Banc l’Aliments de l’escola, l’església Sant Ignasi de Loiola del Besós, l’Hospital del Mar, el Centre de recollida animal Rodamón, el Menjador social Gregal, la Residència d’avis Poblenou, la Fàbrica del Sol, l’Associació d’ajuda a gent sense sostre Gain i  l’Associació per la promoció integral de les personesen risc d’exclusió Invia. 


Des de l’escola us animem a seguir aquest camí ja iniciat d’ajuda a l’altre, fent propi el lema de la nostra fundadora: “BAIXAR SEMPRE AL CARRER, amb els més dèbils, amb els més vulnerables”.