EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L´etapa d’Educació Secundària Obligatòria és molt important i a l’escola Santa Maria dels Apòstols en som molt conscients. Per aquest motiu treballem amb l’alumne de forma personalitzada i activa atenent les seves necessitats individuals i donem molta importància a l’acció tutorial.
El nostre objectiu és que els nostres alumnes esdevinguin protagonistes del seu aprenentatge, i que potenciïn la seva autonomia i responsabilitat partint dels valors cristians i fomentant actituds d’acceptació, respecte, consciència i justícia. Volem que els coneixements adquirits a la nostra escola els serveixin per a créixer com a persones i com a grup, coneixent-se a ells mateixos, aprenent a conviure, actuant amb iniciativa i coherència en tots els àmbits de la seva vida i treballant en l’orientació per al seu futur.

escola@smapostols.org
Rambla Prim 146-152
08019 Barcelona