CICLES FORMATIUS

Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.

Per accedir a un cicle formatiu de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.