Escola

NOU CICLE FORMATIU!!!!

Us anunciem la creació d’un nou cicle formatiu de grau mitjà que impartirà l’escola a partir del setembre vinent:


CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIAAquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.
Pots fer el cicle de grau mitjà d’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA si tens:


El títol de graduat o graduada en ESO
El segon de BUP aprovat
Qualsevol títol de FP1 o equivalent
El Curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (PAM)
La prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

    Més informació en aquest enllaç.