Escola

L’Escola col.labora en el projecte Agenda21

Ahir, dia 4 d’octubre de 2012 l’escola ha entrat en el programa Agenda21 Escolar. Uns representants de l’escola han signat la carta de compromís al Consell de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. La signatura d’aquest compromís suposa iniciar un nou camí per convertir l’escola en un espai més sostenible, per mitjà d’accions concretes de millora del nostre entorn immediat i el medi ambient en general. The way to a green School is coming!