Escola

INFORMACIÓ SOBRE BEQUES I AJUTS

AJUTS DE MENJADOR CURS 2012-2013

A partir del dijous dia 12 de setembre podeu passar per secretaria i recollir els impressos de sol·licitud.

AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

La tramitació d’aquests ajuts ja es pot realitzar via INTERNET entrant  a la pàgina www.gencat.cat/ensenyament
Des d’aquesta pàgina, un cop complimentat, podreu imprimir l’imprès i fer-lo arribar al centre de reeducació que omplirà part de la sol·licitud i hi adjuntarà un informe.
Tota aquesta documentació s’ha de portar a l’escola on s’acabarà el tràmit d’entrega abans del divendres dia 20 de setembre