Escola

GRÀCIES.

A tots aquells que heu compartit amb les Missioneres Creuades de l’església la celebració del 50è aniversari de la seva arribada al barri del Besòs. 
Als que heu viscut amb nosaltres tants i tants moments, neguits i alegries.
A tots els nostres amics, alumnes i famílies que són la nostra raó de ser i el que ens encoratja a seguir endavant.
A la gran família que conforma les Missioneres Creuades de l’Església i l’escola Santa Maria dels Apòstols.
Moltes gràcies a tots.