Escola

FORMACIÓ DE PROFESSORS A MADRID

La setmana passada es va celebrar a Madrid la Jornada de formació de professors d’educació infantil i primària dels centres de les Missioneres creuades de l’església a Espany amb la participació de mestres de tots els centres. 
Destacar, a més de l’excel·lent convivència, el desenvolupament del treball per projectes i les innovacions metodològiques.