Escola

CONVOCATÒRIA D’AJUT PER AL CURS 2014-2015

Aquesta convocatòria va destinada als alumnes de Postobligatoris i Graus Superiors no universitaris

La informació dels ajuts la podeu consultar en aquest enllaç.

La sol.licitud s’haurà d’omplir mitjançat el formulari via telemàtica a la pàgina https://sede.educacion.gob.es en l’apartat “Tràmits i Serveis”. Cal presentar el resguard i la documentació corresponent a secretària.