Escola

CONVIVÈNCIA DE PROFESSORS

L’inici de curs sempre és un no parar de correccions, memòries i reunions per tancar un curs i preparar-ne un altre. Per això, l’escola sempre procura trobar un dia dedicat a la reflexió, l’oració i la trobada
Amb aquesta intenció, el claustre i l’equip directiu, hem sortit avui del centre per fer la CONVIVÈNCIA DE PROFESSORS i preparar amb molta il·lusió les activitats i vivències que volem transmetre als nostres alumnes en aquest inici de curs.