Informació

Ensenyament

Formació professional

Nivell

Grau mitjà

Família professional

Sanitat

Titulació

Tècnic/a Auxiliar de Farmàcia i Parafarmàcia (LOGSE)

Duració

2000 hores
(2 cursos acadèmics, 1.650h + 350h pràctiques)

Modalitats

Presencial (matí) – Modalitat concertada
No Presencial (Online) – NOU 17-18 (clic per veure)

Accedir

Pots fer el cicle de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria si tens:

 • El títol de graduat en ESO.
 • El segon de BUP aprovat.
 • El títol d'FP o equivalent.
 • El curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Sortides professionals

 • Tècnic/a Auxiliar de farmàcia
 • Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia
 • Tècnic/a magatzem de medicaments
 • Tècnic/a en una farmàcia hospitalària

Currículum

 • Oficina de farmàcia (122h.)
 • Dispensa de productes farmacèutics (494h.)
 • Operacions bàsiques de laboratori (132h.)
 • Formació i orientació laboral (99h.)
 • Anatomofisiologia y patologia bàsiques
 • Anglès tècnic (132h.)
 • Ètica biomèdica (132h.)

Currículum

 • Formulació magistral (132h.)
 • Promoció de la salut (99h.)
 • Disposició i venda de productes (66h.)
 • Primers auxilis (66h.)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66h.)
 • Síntesi (60h.)

Entitats col·laboradores